FIZJOTERAPIA

 

ELEKTROTERAPIA     1 zabieg 5 PLN

 • prądy Tens  
 • prądy Trauberta    
 • prądy impulsowe trójkątne        
 • prądy impulsowe prostokątne   
 • Tonoliza        
 • Prądy interferencyjne      
 • Prądy Kotz'a
 • Diadynamik
 • Jonoforeza  
 • Stymulacja segmentarna wg Traberta 
 • Punktowa stymulacja przeciwbólowa
 • Kombinowana stymulacja przeciwbólowa    
 • Stymulacja dwubiegunowa       
 • Stymulacja jednobiegunowa     
 • Elektroterapia przeciwbólowa dwubiegunowa          

LASEROTERAPIA

 • sonda czerwona            10 PLN
 • sonda podczerwona      10 PLN

MAGNETOTERAPIA

zabieg 30-minutowy    10 PLN
 

ULTRADŹWIĘK        1 zabieg 5 PLN